Biondi - Mi činimo dobre menadžere boljima!

Mi činimo dobre menadžere boljima

6 razloga za suradnju s BIONDI

Razlog br. 1:

“BIONDI” tim ima dugogodišnje internacionalno iskustvo stečeno u praksi i primjenjuje poslovne tehnike koje koriste najuspješnije svjetske tvrtke.

  • Upotrebljivi i dokazani savjeti
  • Najnovija međunarodna iskustva i trendovi
  • Garancija zadovoljstva 100%. U protivnom vraćamo novac.
  • Teorijska objašnjenja
  • Neisprobane tehnike

Razlog br. 2:

  • Pomažemo Vam da zaradite više kroz posljedično poboljšanje rezultata i profitabilnosti tvrtke. Visok ROI nastaje iz veće produktivnosti zaposlenika i njihovog zadovoljstva.
  • Kompetencije - „Biondi“ stručnjaci dolaze iz prakse (Gđa Davorka Biondić Vince je bila odgovorna za godišnju nabavnu vrijednost veću od 2 milijarde kuna, a vodila je najuspješnije timove od 80 zaposlenika u vodećim internacionalnim tvrtkama)

Veća uspješnost i učinkovitost zaposlenika postaju konstantan izvor naše motivacije

Razlog br. 3:

Bilo kojoj kompaniji iz FMCG svijeta možemo istovremeno pretočiti najbolja znanja i iskustva s nabavne i prodajne strane stečena unutar vodećih kompanija anglosaksonske i germanske poslovne kulture i načina poslovanja (koja su međusobno bitno različita).

Razlog br. 4:

„BIONDI“ stručnjaci osposobljavaju timove da s poslovnim partnerima, top managementom ili Upravnim odborom tvrtke govore "istim" jezikom.

  • Znatno manje problema u razumijevanju, manje konflikata, veća uspješnost u uvjeravanju, manje grešaka u vođenju poslovnog razgovora, bolji image tvrtke.

Razlog br. 5:

Vođenje u svim poslovnim područjima bazirano na istim etičkim osnovama.

Poštovanje, zadovoljstvo i povjerenje su ključni elementi kulture najuspješnijih poduzeća.

  • Jača indentifikacija svih zaposlenika s poduzećem i njegovim ciljevima

Razlog br. 6:

"BIONDI" koncept se zasniva na ravnoteži između orjentacije prema čovjeku (zaposleniku, poslovnom partneru, kupcu..) i uspješnog i učinkovitog poslovanja tvrtki - čak i u kriznim situacijama

  • međusobna netrpeljivost i iritacije zaposlenika, kao i onih prema poslovnim partnerima se drastično smanjuju, a time i posljedični gubitci u poslovanju.